Visie

De opdracht die wij onszelf geven:                                                                                                                                         
  • Op onze school werken we vanuit de overtuiging dat traditie en vernieuwing samengaan waardoor we blijvend in ontwikkeling zijn. 
  • We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig en gewaardeerd voelen.   
  • We leren onze kinderen belangrijke vaardigheden aan, waarmee ze zich zelfstandig en succesvol kunnen ontwikkelen in onze snel veranderende maatschappij.
  • We bieden kwalitatief goed onderwijs zodat de onderwijsresultaten op orde zijn.

Dit doen wij vanuit onze 5 kernwoorden:

Welbevinden
Op onze school mag je zijn wie je bent. Wij werken vanuit de overtuiging dat het welbevinden van het kind de basis is voor plezier in leren en goede leerprestaties. We waarderen elkaars talenten en zijn trots op de ontwikkeling die een ieder doormaakt. 
Vanuit onze Katholieke identiteit hebben we respect voor elkaar en ieders overtuiging. We delen belangrijke momenten met elkaar; algemene vieringen, feesten zoals Kerst en Pasen, afsluiting van een schoolproject, afscheid groep 8 en zo meer.

Doorgaande lijnen
Op onze school bieden we structuur, zodat kinderen zich vanuit een veilig klimaat optimaal kunnen ontwikkelen. Wij werken volgens het EDI/ IGDI- lesmodel waarbij de lessen op een eenduidige manier gegeven worden. Met ons onderwijsaanbod houden we rekening met de verschillen tussen kinderen We vinden het belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat zij van de leerkrachten kunnen verwachten.

Afstemmen
Op onze school bieden we krachtig onderwijs waarbij er aandacht is voor verschillen tussen kinderen. We werken hierbij handelingsgericht. Wij werken vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling een gezamenlijke verantwoording is van ouders en school.

Samenwerken
Op onze school leren kinderen met elkaar en van elkaar. Daarom kiezen we voor het werken met basisgroepen en instructiegroepen. Samenwerking leidt tot mooie resultaten en leer- en werkplezier.
Dit biedt leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid om goed samen te werken en met elkaar in gesprek te gaan. Ook de communicatie met ouders is van groot belang.

Brede ontwikkeling
Op onze school vinden we onze visie op de brede ontwikkeling grotendeels terug in de uitgangspunten van Covey. We hebben naast de cognitieve ontwikkeling het hele kind in beeld. De creatieve, sociaal-emotionele, zintuiglijke en motorische ontwikkeling hebben een plek in onze onderwijsactiviteiten. Aandacht voor hoofd, hart en handen is terug te zien in ons onderwijsaanbod gericht op muziek, beweging, creativiteit en cultuur.