Muziek in de klas

Muziek krijgt in alle leerjaren aandacht.
We nemen deel aan het project 'Muziek in de Klas' (MIK). 
Kinderen in groep 3 t/m 8 krijgen 20 weken een muziekles van een muziekdocent van Cultura. De werkgroep MIK heeft diverse muziek-leerlijnen uit het hele land met elkaar vergeleken. Op basis van die input is een samengestelde leerlijn ontworpen, met als credo: van alles het beste. Die leerlijn is het uitgangspunt voor de MIK lessen.

Doelstellingen voor de leerlingen zijn:
> MIK draagt bij aan de emotionele ontwikkeling
> MIK verbindt de kinderen; zij leren samenwerken
> MIK draagt bij aan de cognitieve ontwikkeling, ook bij andere vakken
> MIK spreekt kinderen aan op al hun talenten
> MIK draagt bij aan de kerndoelen 54 en 55
Een project waar we trots op zijn en graag continueren in de school.

Cultura - Muziek in de Klas (een Powerpoint presentatie)