Groepsvorm

Op onze school zitten kinderen in heterogene groepen, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas zitten. Onze argumenten hiervoor zijn:

  • Kinderen van verschillende leeftijden leren veel van elkaar, ook sociaal emotioneel
  • Verschillende leeftijden zorgt voor betere, natuurlijke sfeer, en kinderen van verschillende leeftijden houden meer rekening met elkaar
  • Er is meer evenwicht in de groep. Jongere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen zich optrekken aan de ouderen en andersom
  • Kinderen zijn gewend aan zelfstandig werken, minder leerkracht afhankelijk

In de groepen wordt veel samen gedaan, bijvoorbeeld creatieve activiteiten, kring, wereldoriëntatie en bijvoorbeeld projecten.

Groepsgrootte

Het is ons streven om de groepsgrootte in de groepen 1 t/m 4 niet groter te laten zijn dan 25 en in de groepen 5 t/m 8 tot 28 leerlingen. Er kunnen beweegredenen zijn die maken dat we afwijken van dit streefgetal. Gezien de huidige omstandigheden in het onderwijs, zijn we soms genoodzaakt om af te zien van ons streven de groepen niet groter dan 28 leerlingen te laten zijn. Ondanks deze noodzaak blijven we verantwoorde keuzes maken om alle kinderen recht te doen.