De 7 gewoonten

Groene Vallei is een gecertificeerde "The Leader in me school". De kern hiervan is persoonlijk leiderschap. Het gaat hierbij om leiding geven aan en inzicht krijgen in jezelf en je relatie met de ander. Op deze manier krijgen kinderen zicht op hun eigen aandeel en verantwoordelijkheid in verschillende (sociale) situaties.

Het werken vanuit deze zeven gewoonten draagt bij aan onze schoolontwikkeling. Vanuit voorbeeldgedrag van leerkrachten, die de gewoonten oefenen en gebruiken in de omgang met elkaar, leren we de kinderen de gewoonten aan in onze lessen. Hierdoor ontstaat er een cultuur van persoonlijk leiderschap bij iedereen op school. De leerkrachten en leerlingen  “spreken” hiermee een gemeenschappelijke taal en handelen hiernaar. Elk kind heeft gaven en talenten  en we proberen deze tot bloei te laten komen vanuit de 7 gewoonten. Natuurlijk moeten we leren lezen, schrijven en rekenen, maar net zo belangrijk is het leren van de vaardigheden  die je allemaal ziet terugkomen in de 7 gewoonten.

De wortels zijn goed zichtbaar op de tekening! Dat moet ook, want dat is waarmee de boom stevig staat en niet zomaar om kan vallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf, overwinningen op jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.


De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie).

De kruin: De boom komt tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! Dat wil zeggen: als je goed voor jezelf zorgt en jezelf voedt, letterlijk en figuurlijk, op 4 terreinen. Mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie boeken en muziek, sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of inspireren. Spiritueel (ziel), door te mediteren, naar de kerk te gaan of rust te vinden in de natuur. En fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en op tijd naar bed te gaan. Gewoonte 7 gaat hierover.