The Leader in Me

The Leader in Me

Op basisschool Groene Vallei werken we met de zeven gewoonten van the Leader in Me. Daarmee leren we verantwoordelijk te zijn voor ons werk en de school. Hieronder een overzicht van wat welke gewoonte betekent.

Gewoonte 1: wees proactief
Ik ben trots op wie ik ben en ik weet wat ik wil. Ik neem initiatief en ik ben een verantwoordelijk persoon. Ik denk na over wat ik doe of zeg. Ik maak mijn eigen keuzes en bepaal mijn houding en mijn stemming. Ik geef anderen niet de schuld voor mijn verkeerde acties. Ik doe goede dingen zonder dat dit van mij gevraagd wordt, zelfs als niemand kijkt.

Gewoonte 2: begin met het eind in gedachten
Ik plan vooruit en bepaal doelen voor mijzelf. Ik ben altijd voorbereid. Ik denk na over hoe de keuzes die ik nu maak mijn toekomst zullen beïnvloeden. Ik denk na voordat ik iets doe. Ik ben een belangrijk onderdeel van mijn klas. Ik zoek naar manieren om een goed mens te zijn.

Gewoonte 3: belangrijke zaken eerst
Ik doe de dingen die ik moet doen vóór de dingen die ik wil doen Dit betekent dat ik nee zeg tegen dingen die ik niet zou moeten doen. Ik blijf geconcentreerd op wat ik doe. Ik probeer me zo min mogelijk af te laten leiden.

Gewoonte 4: denk Win-Win
Ik kan conflicten met anderen oplossen. Ik denk na over wat andere mensen willen en niet alleen wat ik wil. Ik durf wel voor mijn mening uit te komen, maar luister ook naar de ander.

Gewoonte 5: eerst begrijpen, dan begrepen worden
Ik luister naar anderen zonder ze te onderbreken. Ik denk na voordat ik iets zeg Ik probeer de ideeën en gevoelens van anderen te begrijpen ook al zijn ze anders dan de mijne.

Gewoonte 6:creëer synergie (1+1=3)
Ik kan goed samenwerken in grote en kleine groepen. Ik wil de ideeën van anderen begrijpen. Ik weet dat het bij samenwerken niet gaat om mijn idee alleen. Het gaat ook niet om het idee van de ander. We komen samen tot een veel beter idee . We kunnen samen dingen doen die we apart niet zo goed kunnen.

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp
Ik zorg voor mijn lichaam door goed te eten, te bewegen en genoeg te slapen. Ik verdeel mijn tijd tussen school, hobby’s, familie en vrienden. Ik geef de mensen waar ik van houd aandacht en zorg. Ik neem tijd om iets te doen wat ik leuk vind, op die manier houd ik mezelf in evenwicht.